Описание

Önüm hakda: Göwrüm: 30 ml.
Akyl we beden öndürijiligini ýokarlandyrýar. Immun ulgamyny güýçlendirýär.
Antioksidant häsiýetlerine eýedir.
Bu demiriň tebigy çeşmesidir.
Sibir arçasyna esaslanýan içgi konsentraty "Pihtowita" täze taýýarlanan Sibir arça agajynyň gök önümlerinden öndürilen tebigy ýokary hilli önüm:
30 porsiýa.
Häzirki zaman dünýäsinde ýaşaýarys, bu ýerde käwagt tebigy we hakyky bir zat tapmak kyn. Ýöne tebigatyň özümizi gowy duýmagymyz üçin hemme zady taýýarlandygyny bilýäris.

Habarlaşmak üçin:
Aýbölek Faberlic Aşgabat
+99361704962
Состояние: НовоеКомментарии

=============================

Оставить комментарий